KZ- gravene

 

Her hviler 32 modstandsfolk, som døde i tyske koncentrationslejre. Cirka 605 danskere omkom frem mod befrielsen, som direkte følge af deres ophold i tyske fængsler og koncentrationslejre. Det svarer til omkring 10% af de op til 6100 danske statsborgere, der endte i en koncentrationslejr. 

 

For at finde nogle af de mange omkomne fanger blev en større efterforskning iværksat i 1945. Flere delegationer af politifolk og retsmedicinere blev frem til 1947 sendt til adskillige områder i Tyskland og Polen med den klare opgave at finde og identificere de jordiske rester af danske modstandsfolk. 

 

I løbet af 1947 havde delegationerne identificeret i alt 115 afdøde personer, som efterfølgende blev transporteret til Danmark på ladet af åbne hvide lastbiler. I december 1947 kom der yderligere fem omkomne kz-fanger til, som alle blev genbegravet i Mindelunden. Ydereligere én er blevet stedt til hvile i KZ-gravene den 29. august 2022.

 

De hvide lastbiler med afdøde KZ-fanger kørte gennem Danmark d. 9. juli 1947. På billedet kører
lastbilerne forbi Damhustorvet i Rødovre. Kreditering: Ukendt fotograf, Nationalmuseet
Gravlunden d. 16. juli 1947 med begravelse af KZ-fanger.
Kreditering: Ukendt fotograf, Nationalmuseet