KZ- gravene

 

Her hviler 31 frihedskæmpere, som døde i tyske koncentrationslejre. Cirka 600 danskere omkom frem mod befrielsen, som følge af opholdet i de tyske fængsler og koncentrationslejre. Det svarer til, at omkring 10% af kz-fangerne omkom. En efterforskning blev igangsat i 1945, og Ministeriet for særlige Anliggender sendte i 1947 en delegation til Tyskland med den opgave at identificere ligene af de danske, som under besættelsen var afgået ved døden i de tyske koncentrationslejre. Det lykkedes at identificere 115, som kom til Danmark på ladet af åbne hvide lastbiler d. 9. juli 1947. Yderligere kom der i december 1947 fem omkomne fra kz-lejre som alle blev genbegravet i Mindelunden. 

 

De hvide lastbiler med afdøde KZ- fanger kørte gennem Danmark. På billedet er lastbilerne ved Damhustorvet i Rødovre.
Kreditering: Ukendt fotograf, Nationalmuseet

Gravlunden den d. 16. juli 1947 med begravelse af KZ-fanger.
Kreditering: Ukendt fotograf, Nationalmuseet