UNDERVISNING I MINDELUNDEN

UNDERVISNINGSFORLØB TIL GRUNDSKOLEN


Tag din klasse med ud og mærk historien i Mindelundens autentiske rammer. Vi tilbyder to forløb til henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen. I undervises af en af Mindelundens faste medarbejdere, der glæder sig til at tage godt imod jer. 

 

Begge forløb skal bookes på forhånd på telefon 2280 0467 eller pr. mail på mindelunden@km.dk 

 

Vi anbefaler, at eleverne har en vis forhåndsviden om besættelsen, så besøget i Mindelunden kan sætte denne viden i perspektiv. 


Vi har et nyt undervisningslokale, som danner ramme om jeres besøg. Da størstedelen af forløbet foregår udendørs, anbefaler vi, at I klæder jer på efter årstiden. 

 

Mellemtrin 4.-6. klasse

Forløbet er gratis og varer 2 timer.  

 

Eleverne præsenteres for et mørkt kapitel af Besættelsestiden. Vi starter i undervisningsbygningen og går efterfølgende ud og ser Mindelunden. Eleverne bliver aktivt inddraget i rundturen via dialogbaseret undervisning og øvelser. I grupper læser eleverne om en udvalgt person og svarer på nogle spørgsmål. Forløbet afrundes i undervisningslokalet. Her skal eleverne ud fra en genstand digte en historie, hvor personen og genstanden indgår. Elevernes historier præsenteres for hinanden og forløbet rundes af.

 

Læringsmål:

·         Historiske empati.

·         Kildeanalyse af mindetavler.

·         Konstruktion og historiske fortællinger.

 

Lærervejledning og forslag til forberedelse

 

Udskoling 7.-10. klasse

Forløbet er gratis og varer 2 timer. 

 

Forløbet består af to dele og starter i undervisningslokalet. I den første del bliver eleverne aktivt inddraget i rundturen gennem Mindelunden via dialogbaseret undervisning og øvelser. I anden del skal eleverne i mindre grupper løse forskellige opgaver, som giver dem et indblik i nogle af de mange skæbner, der findes i Mindelunden. 

 

Læringsmål:

·         Historiske empati.

·         Kildeanalyse af mindetavler.

·         Historiebrug.

 

Lærervejledning og forslag til forberedelse

 

Elevernes tilbagemeldinger: 
Elev fra 7. klasse: ”Jeg lærte meget mere om, hvad der skete med folk under besættelsestiden, og om hvor mange forskellige mennesker der var.” 

Elev fra 9. klasse: ”Jeg kunne godt lide at man selv skulle undersøge noget, for man fik bevægelse og mere viden om hvad personerne havde lavet under krigen, og hvordan de døde/blev straffet.”  
 

 

Vi hører meget gerne fra jer

Har du kommentarer eller lyst til at indgå i et samarbejde omkring udvikling af undervisningstilbud i Mindelunden, hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til Anna Wagn, daglig leder og formidlingsansvarlig i Mindelunden på mail: aw@km.dk

BESØG MED DAGTILBUD

 

Vi fortæller også meget gerne historien om Mindelunden for de mindste. Fortællingerne tilpasses børnenes alder og ud fra vores forudgående dialog med jer. 

 

Besøget er gratis og kan planlægges som et enkelt besøg eller fordelt over flere besøg. 

 

Skriv til Anna Wagn, daglig leder og formidlingsansvarlig i Mindelunden på mail: aw@km.dk, eller på 61615705 for at høre mere.

 

MINDELUNDEN PÅ EGEN HÅND

Vi har udviklet en række undervisningsopgaver, som skolerne kan benytte på egen hånd i Mindelunden. 

 

I skal ikke booke tid til at besøge os, men blot tage hensyn til andre besøgende og evt. andre klasser. Materialet er udviklet med henblik på, at elever kan lave udeskole i fagene: dansk, matematik og historie. Vi har opdelt materialet i tre alderstrin. 

 

Elevopgaver til 0-1. klasse
Elevopgaver til 2.-3. klasse
Elevopgaver til 4.-5. klasse

Lærervejledning

 

Byvandring i sporene af jødernes flugt 1943

Tag klassen med på en gratis byvandring ledsaget af små film, hvor Mindelundes formidlere kobler sted med begivenhederne under de danske jøders flugt i oktober 1943.
 

Den historiske vandretur er på 5 km. Turen starter ved Svanemøllen station og slutter i Mindelunden. 

 

På Historisk atlas får eleverne adgang til ruten og filmene. Beskrivelsen findes her: Historisk Atlas

 

Hør om den 21-årige Sarah der efter at have hjulpet andre trosfælder med at flygte, selv tager flugten fra Tuborg Havn den 15. oktober 1943. I møder også kunstneren Peter Brandes der i 1994 opførte mindesmærket "Isaks fod" for flugten i oktober 1943. I den sidste film fortæller Hans om sin families flugt, hvor den omkomne modstandsmand Jørgen Staffelt, der ligger begravet i Mindelunden, spillede en afgørende rolle. 

 

Vi arbejder pt. på at udvikle en række elevopgaver, som knytter sig til de enkelte steder og historier, de kommer til at fremgå her.

 

Turen kan også fungere i en online udgave for de klasser der ikke bor i nærheden. 

 

UNDERVISNING FOR GYMNASIALE UDDANNELSER

Vi er i øjeblikket i færd med at udforme et nyt forløb om Mindelunden som erindringssted. Kontakt os gerne hvis I kunne være interesseret I at være testklasse på det nye forløb. 

 

I er selvfølgelig altid velkommen til at booke en guidet tur i Mindelunden med klassen, det er gratis når i kommer som uddannelsesinstitution. 

 

Gratis rundvisning for elever

I velkomne til at booke en gratis rundvisning på 1 til 1½ time, hvis I ikke ønsker et undervisningsforløb.  

 

For booking, kontakt kontoret på tlf. 2280 0467 eller via mail: mindelunden@km.dk