Udgang og sti til pistolskydebanen

Sti til Pistolskydebanen gennem Ryvangens Naturpark, tidligere kaldet Ryvangsmarken.

 

Staten erhvervede arealet i 1893 og flyttede en militær øvelsesplads fra Kastellet ved Langelinie til området, som forblev kaserne indtil 1972. I 1997 blev området rømmet og overdraget til Københavns Kommune. Ryvangens Naturpark rummer stadig spor af den militære fortid i form af en sø, kasernens vejanlæg, vandledninger, rester af broer, fundamenter af kasernens bygninger, bunkers samt et sporareal med tilkørselsrampe til kasernens godsbane. Bygningerne er fundet bevaringsværdige af Skov- og Naturstyrelsen, og en del er udpeget som fortidsminder.

 

Når du går ud af lågen, skal du gå til højre og følge skiltene mod pistolskydebanen.
 

På billedet ses Svanemølle Kaserne, der blev overtaget af tyskerne den 9. april 1940.