Henrettelsespladsen

Originalt billede af henrettelsespladsen med de tre træpæle samt et halvtag, hvor pelotonen (geværskytterne) kunne stå i ly under henrettelserne.


Kreditering:  Ukendt fotograf, Nationalmuseet

Henrettelsespladsen er selve åstedet, hvor den tyske besættelsesmagt henrettede modstandsfolk fra 1943-1945. De dødsdømte blev tidligt om morgenen afhentet fra Vestre Fængsel og kørt til Ryvangen. På henrettelsespladsen var der opstillet tre fyrretræspæle, som de dødsdømte blev bundet fast til og skudt. 

 

For at bevare pælene for eftertiden fremstillede det danske bronzestøberi, Lauritz Rasmussen, tre nøjagtige bronzeafstøbninger i kølvandet på befrielsen. Bronzeafstøbningerne erstattede dog først de originale træpæle, da de i 1967 flyttedes til Frihedsmuseet grundet slitage. Det gør, at gæster i Mindelunden den dag i dag kan opleve henrettelsespladsen nogenlunde sådan som det så ud under besættelsen. De originale pæle kan desuden stadig ses på Frihedsmusset.

 

Adskillige kendte modstandsfolk, bl.a. de otte mænd fra Hvidstengruppen og flere fra modstandsgrupperne Holger Danske og BOPA, måtte lade livet på henrettelsespladsen.

 

Dér hvor den tyske henrettelsespeloton stod, er der i dag nedsat en mindeplade med følgende inskription af Kaj Munk: 


’Drenge, I drenge som døde. 
I tændte for Danmark i dybeste mulm 
en lysende morgenrøde’

På billedet ses de tre bronzeafstøbninger af henrettelsespælene. Der lægges kranse ved pælene til de forskellige højtideligheder i Mindelunden.