Henrettelsespladsen

Originalt billede af henrettelsespladsen med de tre træpæle samt et halvtag hvor pelotonen [geværskytterne] kunne stå i læ under henrettelserne.
Kreditering:  Ukendt fotograf, Nationalmuseet

Henrettelsespladsen er stedet, hvor den tyske besættelsesmagt henrettede 94 danske modstandsfolk fra 1943-1945. 

 

De dødsdømte blev tidligt om morgenen afhentet fra Vestre Fængsel og kørt til Ryvangen. På henrettelsespladsen var der opstillet tre fyrretræspæle, som de dødsdømte blev bundet fast til og skudt. De tre pæle, flyttedes i 1950'erne til Frihedsmuseet, og der blev fremstillet tre nøjagtige bronzeafstøbninger af pælene, som blev sat op på henrettelsespladsen. Det gør, at gæster i Mindelunden kan opleve stedet som det stod under besættelsen inklusiv pælene.

 

Flere kendte modstandsfolk, bl.a. de otte fra Hvidstengruppen og flere fra modstandsgrupperne Holger Danske og BOPA blev henrettet på henrettelsespladsen.

 

I jorden foran henrettelsespælene er der nedlagt en mindeplade med inskription af Kaj Munk: 
’Drenge, I drenge som døde. 
I tændte for Danmark i dybeste mulm 
en lysende morgenrøde’.

På billedet ses de tre bronzeafstøbninger af henrettelsespælene. Der lægges kranse ved pælene til de forskellige højtideligheder i Mindelunden.