Det store Gravfelt


I dag ligger 104 danske modstandsfolk samt én polak begravet i Det Store Gravfelt. De resterende blev genbegravet i eget sogn efter ønske fra pårørende. 

 

Alle gravsten er udført i Nexø-sandsten.

 

Monumentet på Det Store Gravfelt er udført af billedhuggeren Axel Poulsen i norsk granit med inskription af Kaj Munk: ”Drenge, I drenge som døde. I tændte for Danmark i dybeste mulm en lysende morgenrøde.”

Foran Det Store Gravfelt er den plæne, som tyskerne brugte til at begrave modstandsfolkene. De markerede gravene med nummererede træpinde. 

Gravfeltet gennemgik i perioden 2019 til foråret 2020 en omfattende renovering. Renoveringen indebar udskiftning af de trædesten, der ligger på hele feltet. Projektet var stats- og fondsstøttet, hvoraf staten bidrog med 15,3 millioner kroner og fonde med 1 million kroner.

På overstående billede ses plænen med de begravede modstandsfolk kort efter befrielsen.
Kreditering: Ukendt fotograf, Nationalmuseet
Grav fundet i maj 1945. Pinden markerer et gravnummer fra 127 til 133, hvilket skal forstås sådan,
at der her hviler syv modstandsfolk i en fællesgrav. Kreditering: Ukendt fotograf, Nationalmuseet 
Højtideligheden d. 29 august 1945 lige inden kisterne blev sænket ned i gravene.
Kreditering: Ukendt fotograf, Nationalmuseet

Personer på Det Store Gravfelt

 1. Aksel Jensen
 2. Andreas Bronislaw Wadesloff Nielsen
 3. Anna Louise Christine Maslocha
 4. Anton Laurits Emil Knudsen
 5. Arne Lützen Hansen
 6. Arthur Nielsen
 7. Bent Faurschou Hviid
 8. Carl Alex Vindum
 9. Carl Alfred Nielsen
 10. Carl Borch Sørensen
 11. Carl Helmuth Preben Berg Sørensen
 12. Carl Jørgen Erik Skov Larsen
 13. Carl Jørgen Larsen
 14. Carl Mortensen
 15. Carl Petersen
 16. Carsten Leif Bruhn Petersen
 17. Christian Ulrik Hansen
 18. Cleving Benjamin Lindhardt
 19. Ebbe Rørdam
 20. Eduard Frederik Sommer
 21. Ejler Frederik Hurtigkarl
 22. Ejler Haubirk
 23. Emil Balslev
 24. Erik Briand Clausen
 25. Erik Caland
 26. Erik Crone
 27. Erik Gerhard Andersen
 28. Erik Henning Gunnar Widding
 29. Erik Koch Michelsen
 30. Erik Nyemann
 31. Georg Brockhoff Quistgaard
 32. Gunnar Mogens Dahl
 33. Hans Jørgen Henriksen
 34. Hans Robert Filip Johansen
 35. Hans-Henrik Christian Gottschalch
 36. Helge Emil Frederiksen
 37. Helge Ove Jensen
 38. Henrik Wessel Platou
 39. Herman Møller Boye
 40. Holger Nyhuus Kristoffersen
 41. Holger Otto With Søderberg
 42. Ib Fischer
 43. Ib Mogens Bech Christensen
 44. Jens Carl Thomsen
 45. Jens Jacob Wolf Martens
 46. Jens Jørgen Jacob Kofoed
 47. Johan Jørgen Teilmann
 48. John Erik Andersen
 49. Jørgen Arboe-Rasmussen
 50. Jørgen Buntzen
 51. Jørgen Frederik Winther
 52. Jørgen Haagen Schmidt
 53. Jørgen Hall
 54. Jørgen Juel Jensen
 55. Jørn Thomsen
 56. Kai Ole Hammerich
 57. Kaj Gersdorff Holbech
 58. Kaj Holger Schiøth
 59. Kaj Leo Kristensen
 60. Kaj Ove Hedal
 61. Karl Edvard Nielsen
 62. Karl Gustav Stricker Brøndsted
 63. Kim Malthe-Bruun
 64. Knud Erik Henning Gyldholm
 65. Knud Klitbo
 66. Knud Larsen
 67. Lars Bager Svane
 68. Leif Dines Pedersen
 69. Lucjan Maslocha
 70. Ludvig Alfred Otto Reventlow
 71. Mølgaard Jensen
 72. Niels Alexander von Wendt Rahbek
 73. Niels Louis Damsgaard
 74. Niels Stenderup
 75. Ole Christensen
 76. Orla Jens Christian Hansen
 77. Otto Egholm Lauritzen
 78. Otto From-Petersen
 79. Per Sonne
 80. Peter Bogstad Mandel
 81. Peter Wessel Fyhn
 82. Poul Bernhard Finderup
 83. Poul Boris Alex Madsen
 84. Poul Erik Hildahl
 85. Poul Ib Gjessing
 86. Poul Larsen
 87. Povl Markussen
 88. Preben Gylche
 89. Preben Hagelin
 90. Preben Richard Christensen
 91. Robert Jensen
 92. Steen Simonsen
 93. Steffen Harald Johansen
 94. Sten Verland
 95. Sven Jørgensen
 96. Svend Edvard Rasmussen
 97. Svend Erik Jensen
 98. Svend Erik Mikkelsen
 99. Svend Georg Borup Jensen
 100. Svend Glendau
 101. Svend Otto Nielsen
 102. Svend Tronbjerg
 103. Thorkild Toftegaard Jørgensen
 104. Victor Bering Mehl
 105. Walther Svend Aage Florang