Carl Emil Gregersen

Skipper, f. 28.8.1910 i Hou Sogn, d. 17.11.1944 ved Kastrup Lufthavn.

Skudt, da han uforvarende kom ind på det militære område ved Kastrup Lufthavn og ikke standsede på tilråb fra en tysk vagtpost

Kilder

Frihedsmuseets arkiver, Forarbejder til bogen Faldne i Danmarks frihedskamp.
Rigsarkivet, Direktoratet for Ulykkesforsikring, 30.635/44.