Fjernet gravsten for Karl edvard nielsen
 

Født: 10.08.1909
Død: 3.11.1944
Alder: 36

 

Opdateret d. 9. april 2024: 

 

Den 9. april 2024 blev Karl Edvard Nielsens gravsten fjernet. Beslutningen blev truffet af kirkeminister Morten Dahlin, da der i efteråret 2023 kom nye kilder frem om Karl Edvard Nielsen i Martin Q. Magnussens bog ”Den falske løjtnant”. Her blev det tydeligt, at Nielsen fejlagtigt var blevet hædret som modstandsmand, selvom han arbejdede for besættelsesmagten som sabotagevagt.

 

I bogen Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-1945, 2. reviderede udgave fra 1990, stod der om Karl Edvard Nielsen, at han var:

 

Illegal vært i Thorslunde. Fra maj 1944 boede en eftersøgt modstandsmand hos Karl Nielsen, der i øvrigt støttede modstandsarbejdet på forskellig vis. 3.11.1944 søgte Gestapo at arrestere den eftersøgte på Karl Nielsens bopæl, men fandt ham ikke hjemme. De ville da i stedet arrestere Karl Nielsen, men denne smækkede døren i, hvorpå Gestapofolkene rettede en skudsalve mod døren. Karl Nielsen dræbtes herved.”

 

I bogen ”Den falske løjtnant” fremlægges nye kilder, som beskriver, hvordan Karl Edvard Nielsen rigtignok som tidligere fremkommet blev dræbt ved en fejl af tyske kugler, men at han ikke var illegal vært. I det nye kildemateriale fremgår det også, at Karl Edvard Nielsens kone forsøgte at få erstatning fra tysk side for at have mistet en forsørger, men at dette ikke imødekommes. I et brev til den rigsbefuldmægtigede Werner Best skriver Karl Edvards kone: 

 

"Afdøde var en rolig og besindig mand uden politiske interesser, ej heller medlem af nogen politisk forening. Skulle man rent følelsesmæssigt bestemme hans stilling, måtte tungen i vægtskålen falde mod sabotagens ophavsmænd, for hvilke han afgjort ikke havde nogen forståelse - endvidere som god dansk mand - sympati."  (Kilde: Københavns Byret, retsopgørsager, 21/1948/25 og 23/1948/33. Citeret fra Den falske løjtnant, s. 148 af Martin Q. Magnussen).

 

Efter befrielsen blev Karl Edvard Nielsen fundet begravet i Ryvangen og genbegravet med andre modstandsfolk, som var blevet henrettet eller på anden manden dræbt af tyskerne under besættelsen. Den 29. august 1945 blev han genbegravet på Det Store Gravfelt. 

 

Nationalmuseet har efterfølgende bekræftet validiteten af de konklusionerne, der fremføres i ”Den falske løjtnant” og har på den baggrund slettet Karl Edvard Nielsen fra deres modstandsdatabase.

 

Beslutningen om at fjerne gravstenen har krævet grundige overvejelser for kirkeminister Morten Dahlin.

”Gravfred er ikke for sjov, men Mindelunden er et helt særligt sted, hvor man hædrer og hylder dem, som stod op mod den nazistiske besættelsesmagt. Hvis man har været sabotagevagt for Tyskland, så var man en fjende af Danmark,” udtaler Dahlin.  

 

Selve fjernelsen af gravstenen foregik før Mindelundes åbningstid. Her blev den knapt 200 kg tunge gravsten af Bornholmsk sandsten hejset op og flyttet af stenhuggerne. Graven bliver efterfølgende tilplantet med lyng. De jordiske rester vil ikke blive gravet op, da der ikke er noget tilbage efter 80 år.

 

Kirkeminister Morten Dahlin overværer fjernelsen af gravstenen d. 9. april 2024.

Kilder

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-1945, 2. reviderede udgave fra 1990, Ib Damgaard Petersen (red.), s. 322.

Den Falske Løjtnant - Den sande historie om storstikkeren Sven Hazel (Martin Q. Magnussen, 2023), s. 148.