Karl edvard nielsen
 

Født: 10.08.1909
Død: 3.11.1944
Alder: 36

 

Da der er rejst tvivl om Karl Edvard Nielsens status som modstandsmand i Martin Q. Magnussens bog 2023 Den falske løjtnant, omtalt i Weekendavisen d. 1.9.23, er Nationalmuseet ved at undersøge de nye kilder, der er fremkommet. 


I bogen Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-1945, 2. reviderede udgave fra 1990, er følgende skrevet om Karl Edvard Nielsen:

 

"Illegal vært i Thorslunde. Fra maj 1944 boede en eftersøgt modstandsmand hos Karl Nielsen, der i øvrigt støttede modstandsarbejdet på forskellig vis. 3.11.1944 søgte Gestapo at arrestere den eftersøgte på Karl Nielsens bopæl, men fandt ham ikke hjemme. De ville da i stedet arrestere Karl Nielsen, men denne smækkede døren i, hvorpå Gestapofolkene rettede en skudsalve mod døren. Karl Nielsen dræbtes herved." 

 

Karl Edvard Nielsen findes efter besættelsens ophør blandt de døde i Ryvangen. Den 29. august 1945 bliver han genbegravet på Det Store Gravfelt. 

 

Kilder

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-1945, 2. reviderede udgave fra 1990, Ib Damgaard Petersen (red.), s. 322.
Rigsarkivet, Erstatningsrådets arkiv, 7.051.