Karl edvard nielsen
 

Født: 10.08.1909
Død: 3.11.1944
Alder: 36

 

 

Opdateret d. 2.10.23: 

I bogen Den falske løjtnant af Martin Q. Magnussen, der udkom i september 2023, er der fremkommet nyt kildemateriale, der rejser tvivl om Karl Edvard Nielsens status som modstandsmand. I bogen fremlægges nye kilder, som beskriver, hvordan Karl Edvard Nielsen rigtigtnok som tidligere fremkommet blev dræbt ved en fejl af Gestapo, men at han ikke var illegal vært. I det nye kildemateriale fremgår det også, at Karl Edvard Nielsens kone forsøgte at få erstatning fra tysk side for at have mistet en forsørger, men at dette ikke imødekommes. I et brev til den rigsbefuldmægtigede Werner Best skriver Karl Edvards kone: 

 

Afdøde var en rolig og besindig mand uden politiske interesser, ej heller medlem af nogen politisk forening. Skulle man rent følelsesmæssigt bestemme hans stilling, måtte tungen i vægtskålen falde mod sabotagens ophavsmænd, for hvilke han afgjort ikke havde nogen forståelse - endvidere som god dansk mand - sympati.  (Kilde: Københavns Byret, retsopgørsager, 21/1948/25 og 23/1948/33. Citeret fra Den falske løjtnant, s. 148 af Martin Q. Magnussen).

 

Efter befrielsen blev Karl Edvard Nielsen fundet begravet i Ryvangen og genbegravet med andre modstandsfolk, som var blevet henrettet eller på anden manden dræbt af tyskerne under besættelsen. Den 29. august 1945 blev han genbegravet på Det Store Gravfelt. 

 

Nationalmuseet har på foranledning af Kirkeministeriet undersøgt de nye kilder, der fremlægges i bogen. Her konkluderer Nationalmuseet, at de ikke har kunnet dokumentere, at Karl Edvard Nielsen var en del af frihedskampen. Der er intet i det kildemateriale, som Nationalmuseet har gransket, der godtgør, at han tog del heri. Tværtimod tyder alt på, at Martin Q. Magnussens konklusion i Den Falske Løjtnant er korrekt. Karl Edvard Nielsen fremgår derfor ikke længere af Frihedsmuseets Modstandsdatabase. 

 

Kirkeministeriet har på baggrund af de nye kilder besluttet, at Karl Edvards Nielsens gravsten fjernes fra Det Store Gravfelt. 

 

Af interesse for sagen bringer vi her det tidligere portræt af Karl Edvard Nielsen, der findes i bogen Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-1945, 2. reviderede udgave fra 1990: 

 

Illegal vært i Thorslunde. Fra maj 1944 boede en eftersøgt modstandsmand hos Karl Nielsen, der i øvrigt støttede modstandsarbejdet på forskellig vis. 3.11.1944 søgte Gestapo at arrestere den eftersøgte på Karl Nielsens bopæl, men fandt ham ikke hjemme. De ville da i stedet arrestere Karl Nielsen, men denne smækkede døren i, hvorpå Gestapofolkene rettede en skudsalve mod døren. Karl Nielsen dræbtes herved.

 

Kilder

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-1945, 2. reviderede udgave fra 1990, Ib Damgaard Petersen (red.), s. 322.
Rigsarkivet, Erstatningsrådets arkiv, 7.051.

Den Falske Løjtnant - Den sande historie om storstikkeren Sven Hazel (Martin Q. Magnussen, 2023), s. 148