Mærkedage i mindelunden

80-året for Danmarks besættelse den 9. april 2020
Hvert år på dagen for Danmarks besættelse afholdes der en mindehøjtidelighed i Mindelunden. 

 

Danmarks befrielse den 4. maj 

Den 4. maj om aftenen kom budskabet om, at Danmark var frit, dog på nær Bornholm. Dette fejre vi hvert år i Mindelunden med en stor højtidelighed. 

Den 5. maj om formiddagen lægger repræsentanter fra de tre værn kranse i Mindelunden.

 

Juleaften i Mindelunden markeres hvert år med en ceremoni. Programmet bliver lagt ud på “Juleaften i Mindelunden“.

Den 29. august 2020 kl. 14
Den 29. august 1943 ophørte de danske politikeres samarbejde med den tyske besættelsesmagt, og frihedskampen blev her efter optrappet. Derfor er der hvert år på denne dag en højtideligheden i Mindelunden. 

 

I år markeres samtidigt 75 året for genbegravelsen af de faldne frihedskæmpere ved en mindehøjtidelighed ved Det Store gravfelt i Mindelunden kl. 14. Samtidigt indvies Mindelundens ny opførte formidlingsbygning, der skal danne rammen om Mindelundens nye formidlingstiltag rettet mod skoleklasser, gymnasieelever og konfirmander. 

 

Første del af markeringen ved Det Store gravfelt er åben for alle interesserede, dog er vi af hensyn til Covid-19 situationen og forsamlingsforbuddet nødsaget til at opsætte en afspærring under selve mindehøjtideligheden og beder om god afstand mellem dem der måtte have lyst til at møde op. Der vil være lydanlæg på kor og talere så det vil være muligt at høre på afstand.

 

Indvielsen af formidlingsbygningen er kun for de inviterede gæster. Vi glæder os dog meget til at byde interesserede besøgende ind til kommende arrangementer ud over vores skoleelever der kommer til undervisning.  

 

Programmet for markeringen kan findes her

Billeder af fejringen af 75 året for Danmarks befrielse

Hendes Majestæt Dronningen ved Det Store Gravfelt.

Statsministeren Mette Frederiksen ved Det Store Gravfelt.
 

Ved hver af mindetavlerne stod et tændt lys og flere steder blev der også lagt blomster. 

I løbet af dagen besøgte mange gæster Mindelunden.

En børnehave mødte Kommandanten i København med reduceret følge, og der blev gjort honnør fra begge sider.

Dagen blev af mange brugt til, at fortælle historien om Danmarks besættelse og befrielse videre til den næste generation.