Boye Spetzler Petersen

 

Grænsegendarm, f. 10.12.1913 i Herslev, d. 4.3.1945 i Schandelah.

Boye Spetzler Petersen blev ansat ved Grænsegendarmeriet, inden 2. verdenskrig brød ud. Her avancerede han til Overgendarm af 2. grad, men blev interneret i forbindelse med tyskernes "Aktion Möve", der var mod det danske politi og grænsegendarmeri den 19. september 1944. 

 

Først indsat i Frøslevlejren, derefter deporteret til koncentrationslejren Neuengamme den 5. oktober 1944. Herfra sendtes han videre på udekommando i Schandelah sammen med adskillige andre gendarmer, formentlig for at bryde skifer med henblik på olieproduktion. 

 

Grundet det hårde fysiske arbejde og manglen på Røde Kors-pakker var dødeligheden væsentligt højere blandt de danske KZ-fanger på udekommandoer end for dem i de store stamlejr. Boye Petersen omkom også i Schandelah den 4. marts 1945. Han efterlod sig hustru og datter. Genbegravet i Mindelundens KZ-felt i 1947. 

 

Placering i Mindelunden:  KZ-gravene


Kilder og litteratur

Mindeskrift om de som følge af den tyske Besættelse af Danmark omkomne danske Grænsegendarmer (1946)

Frøslevlejrens Museums database over tidligere fanger

Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen), s. 270-271, 285
Helvede har mange navne (Jørgen H. Barfod, 1969), s. 182-185
Information, nr. 439, 21. marts 1945, s. 3, 5