Historie

I 1893 erhvervede den danske stat arealerne Vognmandsmarken og Ryvangen til øvelsesterræn for ingeniørregimentet. Der blev opført barakker i området, og Svanemøllenkaserne blev bygget. 

Den 29. august 1943 blev kasernen overfaldet af det tyske militær og anvendt som indkvartering til tropper, og området blev brugt som henrettelses- og begravelsesplads for danske modstandsfolk.

 

Først efter 2. Verdenskrig gik det op for offentligheden, hvad der var foregået på stedet, og en del af området blev indrettet til minde over faldne modstandsfolk.

Videoklip optaget kort efter befrielsen i 1945

Den 29. august 1945, på toårsdagen for overfaldet på kasernen, blev kisterne med 106 dræbte modstandsfolk samlet på ridebanen bag Christiansborg Slot og kørt gennem København og ud til Ryvangen. Alle flag i byen var på halv og alle kirkeklokker ringede. Mindelunden blev indviet som begravelsesplads af Københavns biskop Hans Fuglsang-Damgaard. Selve statsbegravelsen blev overværet af pårørende, kongehuset, regeringen og repræsentanter fra modstandsbevægelsen.

Kirkeminister, modstandsmanden og medlem af Danmarks Frihedsråd, Arne Sørensen, tog initiativ til anlæg af Mindelunden. Arkitekten, professor Gottlob fik overdraget det kunstneriske ansvar. Gentofte kommunes daværende stadsgartner Axel Andersen anlagde parken og fem år efter krigens afslutning den 5. maj 1950 var Mindelunden færdiganlagt.

Film fra den 29 august 1945, genbegravelsen af 106 modstandsfolk i Mindelunden