Hovedindgang

 

Da samarbejdspolitikken mellem Danmark og Tyskland brød sammen d. 29. august 1943, blev kasernen stormet af den tyske værnemagt. Det var umuligt for de danske soldater på kasernen at gøre nævneværdig modstand.

 

Herefter anvendte tyskerne selv kasernen, hvortil områdets to skydebaner kom til at fungere som henrettelsespladser for de danske modstandsfolk. Efter krigen fandt man ligene af i alt 202 individer på området. De blev gravet op og nøje identificeret, således at man kunne underetter de pårørende. Ud af de 202 lig var 197 modstandsfolk. Derudover fandt man fire tyske soldater samt én SS-frivillig dansker. 

 

Den 29. august 1945 samledes 106 kister med de dræbte modstandsfolk på Ridebanen bag Christiansborg Slot og blev kørt gennem København til Mindelunden, hvor de blev genbegravet. Familierne til de resterende 91 modstandsfolk valgte at lade dem genbegrave i deres respektive sogne. Disse personer er mindet på Mindetavlen

 

Kisterne køres gennem byen mod Mindelunden
Kreditering: Ukendt fotograf, Nationalmuseet